วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การปรับปรุงคุณภาพข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป

 

 

ดร. มะลิ นาชัยสินธุ์

ปริย นิลแสงรัตน์

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

0.4 0 0

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559

ฟิสิกส์

100

 

 

 

 

www.000webhost.com