ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 0 0 1204-1214

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

68
2

 

Development of Flipped Classroom Instructional Model By Using Webquest Based on Constructivist Theory For Creating Critical Thinking and Problem-Solving Skills

 

 

Thada Jantakoon

Thiti Jantakun

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE October 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

51
3

 

System Architecture of Business Intelligence to Aun-Qa Framework for Higher Education Institution

 

 

Thada Jantakoon

Panita Wannapiroon

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE November 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

42
4

 

ตัวแบบการจำแนกการเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 

 

ธาดา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 24 พฤศจิกายน 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

40
5

 

The Instructional Design Flipped Mastery Classroom Model Using Virtual Classroom System with Problem-Based toward Problem Solving Ability

 

 

Rukthin Laoha

Pallop Piriyasurawong

 

0.8 8 1

IJEEEE February 25, 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

47

 

 

 

 

www.000webhost.com