ชื่องานวิจัย : Mathematical models and qualities of shredded Thai-style instant rice under a combined gas-fired infrared and air convection drying

 

ชื่อผู้แต่ง : Mali Nachaisin , Suminya Teeta , Konlayut Deejing , Wanida Pharanal ,

 

ชื่อวารสาร : IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017 สาขาวิชา : ฟิสิกส์

 

ค่าน้ำหนัก : 0.4 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2017 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 78 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com