ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

ชื่อผู้แต่ง : นิตยา จันตะคุณ , , , ,

 

ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์

 

ค่าน้ำหนัก : 0.2 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2561 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 58 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com