ชื่องานวิจัย : สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสัปปะรด 4 สายพันธ์ุ

 

ชื่อผู้แต่ง : วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา , กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง , , ,

 

ชื่อวารสาร : สาขาวิชา : เคมี

 

ค่าน้ำหนัก : ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 0 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 65 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com