ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

ชื่อผู้แต่ง : วริดา พลาศรี , , , ,

 

ชื่อวารสาร : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์

 

ค่าน้ำหนัก : 0.2 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2560 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 64 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com