ชื่องานวิจัย : A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

ชื่อผู้แต่ง : Warida Palasri , , , ,

 

ชื่อวารสาร : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์

 

ค่าน้ำหนัก : 0.2 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 10112560 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ : 179-189

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 64 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com