ชื่องานวิจัย : การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

ชื่อผู้แต่ง : รักถิ่น เหลาหา , ภาวิณี ธรรมเกตุ , สิริภา อุทัยแพน , ,

 

ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559 สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

ค่าน้ำหนัก : 0.2 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ : 1204-1214

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 68 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com