ชื่องานวิจัย : ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ชื่อผู้แต่ง : มณฑิรา จันทวารีย์ , ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ , อดิศักดิ์ พละสาร , อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร ,

 

ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน

 

ค่าน้ำหนัก : 0.2 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2560 ปีที่ : 0 ฉบับที่ : 0 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ :

 

จำนวนเข้าชม : 107 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com