ข้อมูลงานวิจัย

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผุ้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ

 

 

วรรณศิรินทร์ ภูฉายา

ณัฐกรานต์ สุระภา

ชนิษฐา คลังใหญ่

นิตยา จันตะคุณ

อรุณี จันทร์ศิลา

 

0.6 2018 0 4 98-114 SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.4 No.1 January - June 2018 สถิติศาสตร์ประยุกต์ 44
2

 

Fuzzy M-solid Subpseudovarieties

 

 

Atthchai Chada

 

1 2018 0 17 113-122 Annals of Pure and Applied Mathematics ISSN: 22179-087X(P), 2279-0888(Online) 11 May 2018 คณิตศาสตร์ 39
3

 

All Maximal Submonoids of Special Regular Classes of Hypg(2)

 

 

Weerapong Wongpinit

 

0.8 2017 0 0 109-115 Thai Journal of Mathematics : 109-115 Special Issue(2018): Annual Meeting in Mathematics 2017 ISSN: 1686-0209 คณิตศาสตร์ 42
4

 

Model of Project-Based Learning on Cloud Computing Technology in Collaboration to Enhance Ict Literacy

 

 

Thiti Jantakun

Thada Jantakoon

 

0.8 2017 0 0 Turkish Online Journal of Educational Technology Special Issue for INTE 2017 November 2017 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 46
5

 

MONITORING AND EVALUATION STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS THROUGH THEIR LEARNING ACTIVITIES WITH THE STEM EDUCATION INSTRUCTIONAL METHOD FOR DEVELOPING THEIR CREATIVE THINKING ABILITIES AND THEIR ATTITUDES TOWARD SCIENCE OF SE

 

 

Witchuda Sarakorn

Toansakul Santiboon

Kamon Ponkham

 

0.8 2017 0 3 455-481 European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017 ฟิสิกส์ 45
6

 

COMPARISONS BETWEEN TEACHING EFFECTIVENESS IN CORDING TO THE GUIDELINE OF THE STEM EDUCATION AND CONVENTIONAL LEARNING METHODS ON ELECTROCHEMISTRY ISSUE OF SECONDARY STUDENTS AT THE 11TH GRADE LEVEL

 

 

Prapanee Ranmeechai

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 2017 3 6 518-540 European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017 เคมี 40
7

 

LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO THE CONCEPT OF THE STEM EDUCATION METHOD FOR ENHANCING STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS AND THEIR SOLVING PROBLEM THINKING SKILLS IN BIOLOGY COURSE AT THE 10TH GRADE LEVEL

 

 

Narin Siriwech

Somsanguan Passago

Toansakun Santiboon

 

0.8 2017 0 0 482-500 European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 41
8

 

Learning activity management according to the STEM education in chemistry course on polymer issue for secondary students at the 12th grade level

 

 

Wilailak Panmueang

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 2017 0 0 415-433 European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017 เคมี 41
9

 

Development of activity-base learning conceptual approach with the STEM education instructional method on the photosynthesis issue at the 11th grade level to promote students learning achievements and their systematic thinkin

 

 

Phanuphong Khonchaiyaphum

Sompong Srikunlaya

Wandee Rakrai

 

0.8 2017 0 0 355-373 European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017 เคมี 39

 

 

หน้าแรก ย้อนกลับ  

 ข้อมูลที่ 71 ถึง 79 จำนวนทั้งหมด 79

 

 

กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก    

 

 

 

 

www.000webhost.com